Epoch Times Tiếng Việt

Tin chiều 29/7: Hàng trăm ca mới, các nhà máy 3 tại chỗ ngưng; Bác sĩ 91 bạc trắng đầu sau 10 ngày