500 ngàn liều vắc-xin ngừa Cúm Tàu do Tàu Cộng tặng sẽ phân cho chín tỉnh phía Bắc

500 ngàn liều vắc-xin ngừa Cúm Tàu  do Tàu Cộng tặng sẽ phân cho chín tỉnh phía Bắc
500 ngàn liều vắc-xin ngừa Cúm Tàu do Tàu Cộng tặng sẽ phân cho chín tỉnh phía Bắc https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/china-s-Cúm Tàu -vaccines-to-be-administered-to-nine-northern-provinces-06232021073930.html Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv