Cảm Xúc Của Thí Sinh Khi Bà Nguyễn Phương Hằng Ngưng Hoạt Động Thiện Nguyện. Sao Căng Thế Bạn Ơi?

Cảm Xúc Của Thí Sinh Khi Bà Nguyễn Phương Hằng Ngưng Hoạt Động Thiện Nguyện. Sao Căng Thế Bạn Ơi?
#nguyenphuonghang, #quocvonews