June|23|Dân biểu CSDC tuyên bố trên CNN nếu thông qua dự luật bầu cử sẽ giúp đảng duy trì QUYỀN LỰC

June|23|Dân biểu CSDC tuyên bố trên CNN nếu thông qua dự luật bầu cử sẽ giúp đảng duy trì QUYỀN LỰC