Lý Do Bà Nguyễn Phương Hằng Bất Ngờ Tuyên Bố Ngưng Hoạt Động Từ Thiện? Thiệt Hại Dành Chi Ai?

Lý Do Bà Nguyễn Phương Hằng Bất Ngờ Tuyên Bố Ngưng Hoạt Động Từ Thiện? Thiệt Hại Dành Chi Ai?
#nguyenphuonghang, #vohoangyen, #quocvonews