VATV | Quan hệ tam giác Mỹ – Nga – Trung định hình trật tự thế giới

VATV | Quan hệ tam giác Mỹ – Nga – Trung định hình trật tự thế giới
Chương trình do Thanh Trang, Trí Tôn và Võ Thiện Toàn thực hiện 14-06-2021 Nguồn: Vũ Lê Thái Hoàng & Huy Nguyễn, “The Modern China-Russia-US Triangle“, The Diplomat, 04/06/2021