Luyện nghe 800 câu tiếng Anh thông dụng - Bài 05 | 1 ngày nghe 2 lần, tập trong 1 tháng

Luyện nghe 800 câu tiếng Anh thông dụng - Bài 05 | 1 ngày nghe 2 lần, tập trong 1 tháng
Nay mình nghĩ ra cách để giúp các bạn nghe tốt hơn. Mình làm chuỗi bài dạng này cho các bạn luyện nghe, và chủ yếu nghe thôi chứ không cần lập lại. Các bạn sẽ nghe giọng tiếng Việt trước, sau đó sẽ đến giọng tiếng Anh bình thường - giọng tiếng Anh chậm - cuối cùng là giọng tiếng Anh tự nhiên 100% như trong giao tiếp thực tế. Sau đó sẽ đến câu tiếp theo. Việc này sẽ giúp bạn tập phản xạ nghe tốt hơn. Nếu các bạn muốn luyện phát âm chậm cho những câu này thì hãy xem chuỗi bài theo link bên dưới nha https://www.youtube.com/playlist?list=PL1r7cz4Z_Tnv0OnFGfyZnh6I2zwRpit24 Chúc các bạn ngày càng tiến bộ hơn nha