DTV Thuyết Minh: Tổng Thống thứ 45 đích thân lý giải về "Chủ Nghĩa Trump" tại Hội nghị CPAC 2021

DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Phần 3 bài diễn thuyết của Tổng Thống thứ 45 Donald Trump tại Hội nghị Bảo Quốc Chính Sự (CPAC 2021) * Mọi liên lạc, đóng góp bài viết và tin tức, xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua Facebook chính thức của DTV tại link: fb.com/KenhDTV7