Sao các ông lại đối xử với ba tôi không giống với một con người

Sao các ông lại đối xử với ba tôi không giống với một con người https://www.facebook.com/chinh.le.737/posts/4014336328694681 Viet Live Store: https://teespring.com/stores/vietlive Join Membership: https://www.youtube.com/channel/UCI8U_NB23FbKPly8gIEdLmA/join #MCThanhTâm #mcThiênHà #vietlivetv