19 từ chỉ học 1 lần là thuộc - Chắc chắn 100%

Hôm nay các bạn cùng mình khai bút đầu năm nha. Chúc các bạn 1 năm mới đầy niềm vui và hãy tiếp tục học tiếng Anh với mình nhe.