NGHỆ THUẬT KIM CỔ 84 16/4/2021: Ca sĩ Mỹ Lan với những kỷ niệm về Nhật Trường Trần Thiện Thanh