NGƯỜI VỢ ĐÃ THỨC TỈNH,NÓI NHỮNG LỜI CHÂN THÀNH VÀ CÓ GIÁO DỤC