Khi bị đè phải nằm Yên (bóng đè). Rùng rợn chuyện bắt ma Việt/Mỹ.

Nguyễn Nằm Yên thích (chị 2) bóng đè. Rùng rợn chuyện bắt ma Việt/Mỹ. #nguyenphuonghang #dunglovoi #dungtaylor #nguyentiendung #vohoangyen