VATV| Hoa Kỳ: Ngũ Giác Đài từng mong muốn Việt Nam là đồng minh chống Trung Quốc

Chương trình do Thanh Trang, Trí Tôn và Võ Thiện Toàn thực hiện - 19-04-2021